Nejnižší hokejová liga ...
Hlavní menu

Tabulka

Fotogalerie

Statistika
TOPlist


Článek I. - Organizace soutěže

1.   Nejvyšším orgánem této soutěže je Rada NHLMB, která sestává ze zástupců jednotlivých týmů (z každého týmu jeden). ...celý článek

Článek II. - Pravidla hry

1.     Hra bude probíhat podle platných pravidel ledního hokeje pro rok 2009, až na výjimky uvedených ve stanovách této ligy. ...celý článek

Článek III. - účastníci soutěže

1.     Soutěže se může účastnit libovolné družstvo v počtu maximálně 20 hráčů. (Brankáři se do tohoto počtu nezahrnují).   ...celý článek

Článek IV. - Hrací systém

 1. Soutěž bude hrána systémem „Play off”. 2. V základní a nadstavbové části ligy budou mužstvu, které zvítězí v zápase připsány dva body, při nerozhodném výsledku utkání bude oběma mužstvům přidělen jeden bod. Mužstvo, které prohraje neobdrží žádný bod. 3. Vítězí družstvo s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů v tabulce se při stanovení pořadí postupuje podle kritérií, která budou uplatněna v níže uvedeném pořadí. Mužstvo se umístí na vyšší příčce tabulky, když má:...celý článek

Článek V. - Povinná výzbroj hráčů

Vzhledem k zajištění bezpečnosti a zdraví musí být jednotliví hráči v poli i brankáři vybaveni kompletní výstrojí.

Článek VI. - Finance

1.     Každé družstvo uhradí před začátkem soutěže a před 2. částí poměrnou část nájemné...celý článek

Článek VII. - Sankce

Tresty za jednotlivé herní přestupky budou posuzovány rozhodčím podle platných pravidel ledního hokeje, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak. Nastoupí-li k utkání hráč n...celý článek